ระวังภัย

ระวังภัย"ลีจิโอเนลลา"เชื้อร้าย ในอากาศ

ลีจิโอเนลลา" เป็น เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ 2 ลักษณะ หากติดเชื้อโดยมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วยอาการก็จะรุนแรงและเกิดอัตราการป่วยตายสูง เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ ส่วนอาการแบบไม่รุนแรงเรียกว่า โรค ไข้ปอนเตียก อาการจะคล้ายๆไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ โรคนี้จะแสดงอาการรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

+ Read More

cooling tower / หอทำความเย็น1

cooling tower / หอทำความเย็น1

หอทำเย็น คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลงจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ หลักการของหอทำความเย็น คือ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีด พ่นน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ให้กระจายไปเป็นละออง ฝอย ขนาดเล็ก แล้วอาจตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำ

+ Read More

คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

คูลลิ่งทาวเวอร์หรือหอทำน้ำเย็น แบ่งออกตามลักษณะการหมุนเวียนของอากาศได้ 2 ระบบ คือ 1. ระบบดูดอากาศตามธรรมชาติ (Natural draft) 2. ระบบดูดหรือเป่าอากาศทางกล (Mechanical draft)

+ Read More

New Ways to Save Water in LEED v4

New Ways to Save Water in LEED v4

This article was originally posted on edc magazine online on April 5, 2013. The LEED rating system has introduced highly efficient toilets, urinals and entire irrigation systems to thousands of buildings—measures that will continue to be a focus of the next version of LEED. Mission accomplished? Not quite.

+ Read More

การดูแลเมื่อฟิลคูลลิ่งอุดตันและหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของคูลลิ่งลดลง

การดูแลเมื่อฟิลคูลลิ่งอุดตันและหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของคูลลิ่งลดลง

ฟิลคูลลิ่งทาวเวอร์มีการอุดตันเกิดขึ้น าเหตุเกิดจากน้ำที่สปกรก แม้ว่าสภาพน้ำเมื่อเช็คผลรวมตลอดปีจัดว่าเป็นน้ำสะอาด แต่ในความเป็นจริงน้ำในบางช่วงฤดูกาลก็สกปรก จนเกิดการอุดตัน เกิดตะไคร่ ตะกรัน สนิม การกัดกร่อน

+ Read More

อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งต่อลูกค้าและองค์กร

อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งต่อลูกค้าและองค์กร

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนับวันมีแต่พัฒนาก้าวไปข้างหน้า องค์กรจึงต้องเรียนรู้และอาศัยการปรับตัว อีกทั้งต้องมองไปไกลกว่านั้นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างสูงสุดในองค์กร ตั้งแต่ระดับสูงสุด จนถึงระดับพนักงานปฎิบัติการ

+ Read More

How to Inspection Cooling Tower

How to Inspection Cooling Tower

Depending on what type of cooling tower you have, the way you inspect it can vary. Large, multi-cell industrial cooling towers tend to be much more difficult to inspect than small packaged units, and small units tend to be much quicker. Although there is no set-in-stone way of inspecting a cooling tower, there is still a basic set of things that should be taken into consideration.

+ Read More

When the time Clean Cooling Tower

When the time Clean Cooling Tower

As the weather warms, it is an important time to “spring” clean your cooling tower. OSHA recommends cleaning your system regularly and twice a year is the best practice. Running a clean system impacts energy efficiency and savings, prolonged equipment life and could control harmful pathogens like Legionella.

+ Read More

10 บุคลิกภาพที่คนทำงานควรมี

10 บุคลิกภาพที่คนทำงานควรมี

“บุคลิกภาพ” มีที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลสู่ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรด้วย และนี่คือ 10 บุคลิกภาพที่คนหางานและคนทำงานควรมี

+ Read More

How to increase develop your brain

How to increase develop your brain

There are 7 tips for make your brain develop.that mean your can upgrade performance your work.

+ Read More

พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคใหม่ ฉบับ 4.0

พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคใหม่ ฉบับ 4.0

ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกย่อส่วน เราเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และพยายามน้อยลง ในขณะเดียวกัน เราก็ชอบอัไรที่รวดเร็วทันใจ ไม่ชอบรอ หรือทำอะไรที่ต้องเสียเวลา มี 5 เคล็ดลับทำการชนะใจมนุษย์อินเทรนด์ 4.0

+ Read More

มุมมอง ที่มีผลต่อความคิดและการกระทำ

มุมมอง ที่มีผลต่อความคิดและการกระทำ

รูปภาพนี้ถ้ามีเด็กน้อยมาถามว่ากลัวสิ่งนี้ไหม?? เราคงตอบว่า "ทำไมต้องกลัวหมวกด้วยล่ะ" แต่สำหรับบางคนแล้วภาพนี้แสนจะน่ากลัวเพราะความจริงแล้วมันคือ ภาพภายนอกของงู ที่กลืนช้างไปทั้งตัว มุมมอง ที่มีผลต่อความคิดและการกระทำ

+ Read More

ผลการติดตั้งชุดใบพัดที่มีต่อสมรรถภาพ

ผลการติดตั้งชุดใบพัดที่มีต่อสมรรถภาพ

การปรับมุมเอียงใบพัด (Blade Pitch Variation) การที่ใบพัดจะหมุนได้อย่างราบเรียบได้นั้น มุมใบพัดแต่ละใบต้องแตกต่างกันไม่เกิน 0.2 องศา ซึ่งการจัดมุมให้ได้ละเอียดขนาดนี้ต้องอาศัยเครื่องวัดมุมระบบ Digital (Digital Protractor) เมื่อปรับมุมได้ตามต้องการแล้ว จะต้องขันน็อตใบพัด (U-bolts) ให้แน่นด้วยจากนั้นต้องทำการตรวจสอบมุมใบพัดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมุมเอียงอาจจะเคลื่อนไประหว่างการขันน็อตก็ได้ การปรับร่องใส่ใบพัด (Blade Track Variation)

+ Read More

Shaft Alignment And Belt Alignment อุปกรณ์ตั้งศูนย์เพลาและอุปกรณ์ตั้งแนวสายพาน

Shaft Alignment And Belt Alignment อุปกรณ์ตั้งศูนย์เพลาและอุปกรณ์ตั้งแนวสายพาน

การจัดแนวเพลาที่แม่นยำนั้นสำคัญจริงๆ ลดความเสียหายของเครื่องจักรและเพิ่มเวลาทำงานของคุณ มันคือความจริง. การเยื้องศูนย์ของเพลาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียของเครื่องจักร เพลาที่จัดตำแหน่งอย่างแม่นยำสามารถป้องกันการแตกของเครื่องจักรจำนวนมากและลดการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนซึ่งส่งผลให้สูญเสียการผลิต ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอุณหภูมิที่สูงขึ้นในทุกปี ส่งผลต่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของคูลลิ่งทาวเวอร์อย่างสำคัญ

+ Read More