พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคใหม่ ฉบับ 4.0

พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคใหม่ ฉบับ 4.0
พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคใหม่ ฉบับ 4.0

ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกย่อส่วน เราเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และพยายามน้อยลง ในขณะเดียวกัน เราก็ชอบอัไรที่รวดเร็วทันใจ ไม่ชอบรอ หรือทำอะไรที่ต้องเสียเวลา

.

.

.


จึงมีสรุปมาเป็นนักบริโภค แบบฉบับ4.0 ธุรกิจต้องตอบโจทย์ในโลกปัจจุบันให้ได้


มี 5 เคล็ดลับทำการชนะใจมนุษย์อินเทรนด์ 4.0


เจ้าของสินค้าและบริการจะต้องมีการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า


“SLOTH” เพื่อครองใจผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว โดยกลยุทธ์ “SLOTH” ประกอบด้วย


– Speed คือต้องมีความรวดเร็ว และต้องไม่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเสียเวลา


– Lean กระชับ ตัดท่อนขั้นตอนที่ยุ่งยากออก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน


– EnjOy ต้องทำให้ผู้บริโภครู้สึกสนุก และเกิดแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการ


– ConvenienT สินค้าหรือบริการต้องมีความสะดวก ช่วยให้ชีวิตนั้นง่ายมากขึ้น


– Happy ความสุข จากความต้องการที่ถูกเติมเต็มและปัญหาได้ถูกแก้ไขด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด


ในฐานะนักการตลาด และผู้ประกอบการ ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น  การสร้างความสุข ความพึงพอใจ ก็เป็นหน้าที่ของเรานั้นเอง เพราะเมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคมีความสุข ผู้ประกอบการก็จะมีความสุขตามไปด้วย โดยเฉพาะการส่งผลที่ดีให้กับยอดขายและสร้างความจงรักภักดีให้กับแบรนด์สินค้าอย่างแน่นอน