อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งต่อลูกค้าและองค์กร

อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งต่อลูกค้าและองค์กร
อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งต่อลูกค้าและองค์กร

ประโยชน์ที่สำคัญของ Digital Transformation


             ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เราขาดไม่ได้ ดังนั้นเรามาเรียนรู้ การ Digital Transformation ตัวเองอย่างไร เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital Transformation 


              ในการนำความหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาใช้จำเป็นต้องทำให้ บริษัท องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ เข้าใจถึงประโยชน์ที่สำคัญ 5 ประการเพื่อให้กระบวนการปรับตัวสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีกำไรมากขึ้นนั่นเอง


ปรับปรุงประสิทธิภาพ


             Digital Transformation เข้ามาส่งเสริมและช่วยปรับปรุงให้ขับเคลื่อนองค์กร เมื่อกระบวนการแบบแมนนวลถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นอิเล็กทรอนิกส์จะมีการไหลของกระบวนการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น


ประสบการณ์ของลูกค้า


              ความพึงพอใจของลูกค้ามีความสำคัญสูงสุด เราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาตอบสนองและช่วยเหลือลูกค้าได้มากขึ้น ประหยัดทรัพยากร รวมถึงการบริหารเวลา


การตัดสินใจที่แข็งแกร่ง


              เมื่อฝ่ายบริหารมีข้อมูลที่เพียงพอและวางแผนมาอย่างดี เพื่อการตัดสินใจที่ดีจะแสดงในอัตราความสำเร็จความเหมาะสมของแบรนด์และชื่อแบรนด์ของธุรกิจ และฝ่ายปฎิบัติการเทคนิคหน้างานก็สามารถติดต่อประสานงาน และมีข้อมูลเชื่อมถึงกันทำให้ได้ประสิทธิภาพของงานอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง


 

เพิ่มความไว้วางใจ


              Digital Transformation ช่วงให้ระบบการทำงานรวดเร็วและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เกิดความไว้วางใจจากลูกค้าในแบรนด์ เมื่อการปรับปรุงการตัดสินใจมากขึ้นสามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจซึ่งสามารถมุ่งสู่การปรับปรุงการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นในที่สุดนั่นเองการเจาะตลาดที่ดีขึ้น


              ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันทำให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ลูกค้าใหม่สามารถเพิ่มเข้าไปในบรรทัดฐานทางธุรกิจที่มีอยู่โดยการเจาะตลาดที่ไม่ได้มีการสำรวจหรือฐานลูกค้าใหม่ เมื่อมีการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่สิ่งสำคัญคือการแบ่งส่วนเพื่อวัดคุณภาพของเป้าหมาย ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ดีขึ้นกระบวนการเจาะตลาดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าที่ภักดีเมื่อฐานลูกค้าขยายตัวความต้องการผลกำไรและความพึงพอใจของลูกค้าก็จะดีขึ้นเช่นกันเทคโนโลยีจะเข้ามาพัฒนาและสนองตอบต่อความต้องการได้มากขึ้น หากเราเรียนรู้ที่จะนำมาปรับใช้ค่ะContact us today