การดูแลเมื่อฟิลคูลลิ่งอุดตันและหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของคูลลิ่งลดลง

การดูแลเมื่อฟิลคูลลิ่งอุดตันและหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของคูลลิ่งลดลง
การดูแลเมื่อฟิลคูลลิ่งอุดตันและหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของคูลลิ่งลดลง

ฟิลคูลลิ่งทาวเวอร์มีการอุดตันเกิดขึ้น


.

.


สาเหตุเกิดจากน้ำที่สปกรก แม้ว่าสภาพน้ำเมื่อเช็คผลรวมตลอดปีจัดว่าเป็นน้ำสะอาด แต่ในความเป็นจริงน้ำในบางช่วงฤดูกาลก็สกปรก จนเกิดการอุดตัน เกิดตะไคร่ ตะกรัน สนิม การกัดกร่อน

.

.

.

ทั้งนี้ระบบของcooling tower เป็น

สาเหตุของการเกิดเมือกจุลินทรีย์และตะไคร่น้ำใน Cooling Tower ระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากน้ำหมุนเวียนสัมผัสกับอากาศตลอดเวลา น้ำหมุนเวียนก็จะดึงเอาฝุ่นละอองและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆในอากาศมาอยู่กับน้ำหมุนเวียนซึ่งมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม คือมีแสงแดดสำหรับสำหรับสังเคราะห์แสง, มีอาหารและอุณหภูมิที่พอเหมาะ จึงทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์เจริญเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วกลายเป็นแบคทีเรีย, สาหร่าย, ตะไคร่น้ำจับกันเป็นแผ่นหรือเป็นเมือกจับเกาะติดทั่วไปในคูลลิ่ง ทาวเวอร์  

.

.

.

โดยตะกรันหินปูนในระบบหล่อเย็นเกิดจากการที่น้ำระเหยกลายเป็นไอขึ้นสู่บรรยากาศ แต่ไม่ได้นำพาแร่ธาตุต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำหมุนเวียนไปด้วย  

.

เมื่อนานเข้าน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็นจะมีความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำหมุนเวียนสูง

..

จนถึงจุดหนึ่ง แร่ธาตุเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถละลายอยู่ในน้ำหมุนเวียนได้อีกต่อไป ก็จะเกิดการตกผลึกกลายเป็นตะกรันหินปูนไปจับเกาะตามส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

สาเหตุของการเกิดสนิมและการกัดกร่อนใน Cooling Tower


เหล่านี้ทำให้คูลลิ่งต้องรับน้ำหนักที่มากขึ้นจากฟิลที่เริ่มมีการอุดตันสะสม เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายและพลังงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความสำคัญหากมีการเลือกฟิลที่เหมาะกับคุณภาพน้ำ การออกแบบชั้นฟิล ในตั้งแต่แรก ตลอดจนหมั่นตรวจเช็คประสิทธิภาพ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รวมถึงการดูแลทำความสะอาดก็จะช่วยได้ค่ะ


Contact us today