ระวังภัย
ระวังภัย"ลีจิโอเนลลา"เชื้อร้าย ในอากาศ

ลีจิโอเนลลา" เป็น เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ 2 ลักษณะ หากติดเชื้อโดยมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วยอาการก็จะรุนแรงและเกิดอัตราการป่วยตายสูง เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ ส่วนอาการแบบไม่รุนแรงเรียกว่า โรค ไข้ปอนเตียก


+ Read More
cooling tower / หอทำความเย็น1
cooling tower / หอทำความเย็น1

หอทำเย็น คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลงจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ หลักการของหอทำความเย็น คือ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีด พ่นน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ให้กระจายไปเป็นละออง ฝอย ขนาดเล็ก


+ Read More
คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)
คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

ระบบดูดอากาศตามธรรมชาติจะให้อากาศเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเมื่อได้รับความร้อน จะทำให้การไหลเวียนของอากาศเองในรูป1 เป็นการดูดตามธรรมชาติแบบฉีดเป็นฝอยละอองที่ด้านบน ซึ่งถ้าเป็นฝอยได้มากก็จะระบายความร้อนได้ดี


+ Read More
New Ways to Save Water in LEED v4
New Ways to Save Water in LEED v4

This article was originally posted on edc magazine online on April 5, 2013. The LEED rating system has introduced highly efficient toilets, urinals and entire


+ Read More
การดูแลเมื่อฟิลคูลลิ่งอุดตันและหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของคูลลิ่งลดลง
การดูแลเมื่อฟิลคูลลิ่งอุดตันและหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของคูลลิ่งลดลง

คูลลิ่งทาวเวอร์มีการเสื่อมสภาพและการอุดตันของฟิลที่เป็นส่วนในพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน สาเหตุเกิดจากอะไร และวิธีแก้ไข


+ Read More
อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งต่อลูกค้าและองค์กร
อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งต่อลูกค้าและองค์กร

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนับวันมีแต่พัฒนาก้าวไปข้างหน้า องค์กรจึงต้องเรียนรู้และอาศัยการปรับตัว อีกทั้งต้องมองไปไกลกว่านั้นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างสูงสุดในองค์กร ตั้งแต่ระดับสูงสุด จนถึงระดับพนักงานปฎิบัติการ


+ Read More
How to Inspection Cooling Tower
How to Inspection Cooling Tower

Depending on what type of cooling tower you have, the way you inspect it can vary. Large, multi-cell industrial cooling towers tend to be much more difficult to inspect than small packaged units, and small units tend to be much quicker. Although there is no set-in-stone way of inspecting a cooling tower, there is still a basic set of things that should be taken into consideration. Once you’ve established a foundation for your inspection, you can start to adapt it to your business’ needs.


+ Read More
When the time Clean Cooling Tower
When the time Clean Cooling Tower

As the weather warms, it is an important time to “spring” clean your cooling tower. OSHA recommends cleaning your system regularly and twice a year is the best practice. Running a clean system impacts energy efficiency and savings, prolonged equipment life and could control harmful pathogens like Legionella.


+ Read More
10 บุคลิกภาพที่คนทำงานควรมี
10 บุคลิกภาพที่คนทำงานควรมี

  “บุคลิกภาพ” มีที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลสู่ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรด้วย และนี่คือ 10 บุคลิกภาพที่คนหางานและคนทำงานควรมี


+ Read More
How to increase develop your brain
How to increase develop your brain

There are 7 tips for make your brain develop.that mean your can upgrade performance your work.


+ Read More
พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคใหม่ ฉบับ 4.0
พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคใหม่ ฉบับ 4.0

ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกย่อส่วน เราเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และพยายามน้อยลง ในขณะเดียวกัน ก็ชอบอะไรที่ทันใจ ไม่ชอบรอ หรือทำอะไรที่ต้องเสียเวลา


+ Read More
มุมมอง ที่มีผลต่อความคิดและการกระทำ
มุมมอง ที่มีผลต่อความคิดและการกระทำ

รูปภาพนี้ถ้ามีเด็กน้อยมาถามว่ากลัวสิ่งนี้ไหม?? เราคงตอบว่า "ทำไมต้องกลัวหมวกด้วยล่ะ" แต่สำหรับบางคนแล้วภาพนี้แสนจะน่ากลัวเพราะความจริงแล้วมันคือ ภาพภายนอกของงู ที่กลืนช้างไปทั้งตัว


+ Read More
ผลการติดตั้งชุดใบพัดที่มีต่อสมรรถภาพ
ผลการติดตั้งชุดใบพัดที่มีต่อสมรรถภาพ

การปรับมุมเอียงใบพัด (Blade Pitch Variation) การที่ใบพัดจะหมุนได้อย่างราบเรียบได้นั้น มุมใบพัดแต่ละใบต้องแตกต่างกันไม่เกิน 0.2 องศา ซึ่งการจัดมุมให้ได้ละเอียดขนาดนี้ต้องอาศัยเครื่องวัดมุมระบบ Digital (Digital Protractor) เมื่อปรับมุมได้ตามต้องการแล้ว จะต้องขันน็อตใบพัด (U-bolts) ให้แน่นด้วยจากนั้นต้องทำการตรวจสอบมุมใบพัดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมุมเอียงอาจจะเคลื่อนไประหว่างการขันน็อตก็ได้ การปรับร่องใส่ใบพัด (Blade Track Variation) เนื่องจากตามปกติดุมใบพัด (Hub) และใบพัดจะต้องมีระยะ Clearance เสมอ


+ Read More
Shaft Alignment And Belt Alignment
อุปกรณ์ตั้งศูนย์เพลาและอุปกรณ์ตั้งแนวสายพาน
Shaft Alignment And Belt Alignment อุปกรณ์ตั้งศูนย์เพลาและอุปกรณ์ตั้งแนวสายพาน

การจัดแนวเพลาที่แม่นยำนั้นสำคัญจริงๆ ลดความเสียหายของเครื่องจักรและเพิ่มเวลาทำงานของคุณ


+ Read More